0%

A N U N Ț Ș E D IN Ț Ă
In data de 27.06.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1 .Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 16.05.2022;
2 .Proiect de hotărâre nr.48/15.06.2022, cu privire la aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă și de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ’’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată din Județul Vâlcea’’ și mandatarea reprezentantului UAT TOMȘANI, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare lntercomunitară’’APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008,cu modificările și completările ulterioare, inițiator primar, Andrei Nicolae
3 .Proiect de hotărâre nr.49/15.06.2022 p rivind trecerea unur bunuri immobile, domeniul privat în domeniul public al comunei Tomșani, județul Vâlcea, initiator primar Andrei Nicolae.
4 .Proiect de hotărâre nr.50/16.06.2022 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Tomșani, in ițiator primar, Andrei Nicolae.
5 .Proiect de hotărâre nr.51/20.06.2022 cu p riv ire la modificarea organigram ei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani și serviciilor subordonate Consiliului Local Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar Andrei Nicolae.
PRIMAR

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut