0%

A N U N Ț  Ș E D IN Ț Ă
In data de 20.04.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 13.04.2022;
2. Proiect de hotărâre nr.37/14.04.2022 cu privire la cu privire la aprobarea participării la Programul National de Investiții “Anghel Saligny „_a comunei Tomșani, in calitate de PARTENER, cu proiectul:,, DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A
GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI CONSUM FINAL ÎN COMUNELE POLOVRAGI, BENGESTI,-
CIOCADIA, ALIMPEȘTI, ALUNU, MATEEȘTI, SLĂTIOARA, VAIDEENI, MĂLDĂREȘTI, TOMȘANI, PIETRARI, BUMBEȘTI-PIȚIC ȘI
LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (POLOVRAGI, RACOVITA, BELCEA, BENGEȘTI, BIRCII, CIOCADIA, ALIMPEȘTI, CIUPERCENII
DE OLTEȚ, CORSORU, NISTOREȘTI, SIRBEȘTI, ALUNU, BODEȘTI, COLTEȘTI, IGOIU, ILACIU, ROȘIA, OCRACU, GRECI, MATEEȘTI,
TURCEȘTI, COASTA CERBULUI, GORUNEȘTI, MILOSTEA, MOGEȘTI, RUGETU ȘI SLATIOARA, VAIDEENI, IZVORUL RECE, CORNET,
MARIȚA, CERNA, MĂLDĂREȘTI, MĂLDĂREȘTII DE JOS, TELECHEȘTI, ROȘOVENI, TOMȘANI, BOGDANEȘTI, CHICENI,
FOLEȘTII ’ DE JOS, MIREȘTI, BĂLTĂȚENI, FOLEȘTII DE SUS, DUMBRĂVEȘTI, PIETRARI,’ PIETRARI DE SUS, BUMBESTI-PITIC,
POIENARI, CARLIGEI), JUDEȚUL GORJ si VÂLCEA” inițiator Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.38/14.04.2022 cu privire la aprobarea Cererii de finanțare si a Devizului general estimativ in vederea participării la Programul National de Investiții Anghel Saligny cu proiectul:,, DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE  FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI CONSUM FINAL ÎN COMUNELE POLOVRAGI, BENGESTI,-CIOCADIA, ALIMPEȘTI, ALUNU, MATEEȘTI, SLĂTIOARA, VAIDEENI, MĂLDĂREȘTI, TOMȘANI, PIETRARI, BUMBEȘTLPIȚIC ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (POLOVRAGI, RACOVITA, BELCEA, BENGEȘTI, BIRCII, CIOCADIA, ALIMPEȘTI, CIUPERCENII DE OLTEȚ, CORSORU, NISTOREȘTI, SIRBEȘTI, ALUNU, BODEȘTI, COLTEȘTI, IGOIU, ILACIU, ROȘIA, OCRACU, GRECI, MATEEȘTI, TURCEȘTI, COASTA CERBULUI, GORUNESTI, MILOSTEA, MOGESTI, RUGETU Șl SLATIOARA, VAIDEENI, IZVORUL RECE, CORNET, MARIȚA, CERNA, MĂLDĂREȘTI, MĂLDĂRESTII DE JOS, TELECHESTI, ROSOVENI, TOMSANI, BOGDANESTI, CHICENI.’FOLESTII DE JOS, MIRESTI, BĂLTĂTENI, FOLEȘTII DE SUS, DUMBRĂVEȘTI, PIETRARI, PIETRARI DE SUS, BUMBESTI-PITIC, POIENARI, CARLIGEI), JUDEȚUL GORJ si VÂLCEA” initiator primar, Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr. 39/15.04.2022 cu privire la aprobarea C ererii de finanțare, a Devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico- econom ici in vederea participării la Programul National de Investiții Anghel Saligny cu proiectul :“DEZVOLTARE A REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL ÎN COMUNA TOMSANI ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (TOMSANI, BOGDANESTI, CHICENI, FOLESTI DE JOS, MIRESTI, BALTATENI, FOLESTI DE SUS, DUMBRA VESTI), JUDEȚUL VÂLCEA”,, inițiator primar, Andrei Nicolae.

5. Proiect de hotărâre nr.40/15.04.2022 cu privire la aprobarea aderării unității administrativ teritoriale – comuna Tomșani, județul Vâlcea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Rouă Munților”, inițiator primar Andrei Nicolae,

6. Proiect de hotărâre nr.21/15.03.2022, cu privire la actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar, Andrei Nicolae

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut