0%

ANUNȚ ȘEDINȚĂ

In data de 29.10.2021 ,orele 16,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 15.10.2021;
 2. 2. Proiect de hotărâre nr. 68/14.10.2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul ,, Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Comuna Tomșani, județul Vâlcea,, inițiator primar, Andrei Nicolae
  3. Proiect de hotărâre nr.69/14.10.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021, inițiator primar, Andrei Nicolae
  4. Proiect de hotărâre nr.70/18.10.2021cu privire la modificarea și completarea programului anual de achiziții publice al comunei Tomșanipentru anul 2021,, inițiator Primar Andrei
  5. Proiect de hotărâre nr. 71/18.10.2021, cu privire la completarea HCL
  nr.17/22.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de finanțare din bugetul local, a activităților sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare initiator primar : Andrei Nicolae
  6. Proiect de hotărâre nr. 75/21.10.2021, cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru Școala Gimnazială Tomșani, județul Vâlcea„inițiatorprimar Andrei Nicolae

Descarca

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut