0%

In conformitate cu prevederile art.133 alin.1 lit a)  din  OUG nr.57/2019 privind codul administrativ , pentru ziua de 27.12.2022 , orele 15,00 , se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al Comunei Tomșani

Sedinta se va desfasura la sediul primariei dupa urmatoarea ordine de zi:

 

  1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din data de 15.12.2022;
  2. Proiect de hotărâre nr.88/16.11.2022,cu privire la stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023, inițiator primar, Andrei Nicolae
  3. Proiect de hotărâre nr.99/19.12.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022 ,initiator primar Andrei Nicolae.
  4. Proiect de hotărâre nr.100/19.12.2022 cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară la data de 19.12.2022, initiator primar , Andrei Nicolae
  5. Proiect de hotărâre nr.101/19.12.2022 cu privire la aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 , initiator primar, Andrei Nicolae
  6. Proiect de hotărâre nr.102/21.12.2022 cu privire la modificareea și completarea HCL nr.85/15.12.2022 cu privire la prelungirea valabilității contractelor de inchiriere , incheiate cu Mazarine Energy SRL, initiator primar, Andrei Nicolae.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se găsesc in format letric si electronic la sediul Primariei comunei Tomșani  la biroul secretarului UAT Tomșani și pe site-ul primăriei;

Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare după cum urmează :

-Proiectele de hotărâre nr.88, 99, 100  – Comisia de specialitate  nr1.  -Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, activităţi    economico –  financiare, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, turism,  amenajarea  teritoriului   şi urbanism ;

  • Proiectele de hotărâre nr.101 -Comisia de specialitate  nr 2.  – Comisia pentru învăţământ,  sănătate, familie  activităţi  social-  culturale, culte , protecţia   socială, protecţie copii , tineret, activităţi  sportive şi de agreement;
  • Proiectele de hotărâre nr.102 -Comisia de specialitate nr 3. –  Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de  disciplină, apărarea ordinii şi liniştii  publice, a drepturilor  cetăţenilor; 

Va invitam sa formulați avizul necesar si sa depuneti eventualele amendamente asupra proiectului de hotarare pana cel tarziu in ziua sedintei.

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut