0%

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 12.03.2021;
2. Proiect de hotiirlire nr.19/11.03.2021.2021 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2021, a estimarilor pe anul 2022, 2023, 2024 si a listei de investifii ce urmeaza a fl finanfate din bugetul local pe anul 2021,,initiator Primar : Andrei Nicolae
3. Proiect de hotiirlire nr.18/22.02.2021 cu privire la aprobarea metodologiei privind acordarea stimulentului financiar pentru nou­nascu si initiator primar : Andrei Nicolae
4. Proiect de hotiirlire nr.17/22.02.2021, cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea din bugetul local al Comunei Tomsani , a unui sprijin financiar familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupti si persoanelor care au implinit varsta de 100 ani de viata, initiator primar Andrei Nicolae
5. Proiect de hotiirlire nr.16/22.02.2021, cu privire la aprobarea planului de achizitii pe anul 2021, initiator primar Andrei Nicolae
6. Proiect de hotiirlire nr.15/22.02.2021cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea acordarii din bugetul local al Comunei Tomsani, a unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de culte de pe raza comunei Tomsani,initiator Primar: Andrei Nicolae
7. Proiect de hotiiriire nr.13/10.02.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de finanfare din bugetul local, a activitafilor sportive organizate in baza Leg ii nr. 6912000 a educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare, initiator: primar Andrei Nicolae
8. Proiect de hotiiriire nr.1211.02.2021 cu privire la aprobarea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare aferente funcfiilor publice si contractuale din cadrul Familiei ocupationale,, Administratie,, utilizate pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judetul Vdlcea si pentru serviciile subordonate Consiliului local pentru anul 2021,initiator primar Andrei Nicolae.

9. Proiect de hotarlire nr.9/1.02.2021 cu privire la aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2021, initiator primar Andrei Nicolae
10. Proiect de hotarlire nr.20/12.03.2021, cu privire la insusirea variantei finale a proiectului de steag al Comunei Tomsani, initiator primar Andrei Nicolae
11. Proiect de hotarlire nr.21/24. 03.2021 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2021, initiatorprimar Andrei Nicolae.
12. Proiect de hotarlire nr.23/29.03.2021 cu privire la aprobarea contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseuri municipale(colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintarea in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivlul UAT Tomsani, gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT Comuna Tomsani si a incheierii acestuiacu SC Greenpoint Management SA in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilo, initiator primar Andrei Nicolae.
13. Proiect de hotarlire nr.2412.04.2021 cu privire la indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, initiator primar Andrei Nicolae.
14. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2020 al domnului consilier Neferu Ion.
15. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2020 al doamnei consilier Teodorescu Maria

 

Descarca 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut