0%

ANUNT SEDINTĂ
In data de 20.08.2021 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Tomşani, care se va tine la sediul Primariei Tomşani , cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedintei ordinare din data de 23.07.2021;
2. Proiect de hotărâre nr.3715.07.2021 cu privire la aprobarea documentaţiei necesare demarării procedurii de delegare a serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Tomşani, judeţul Vâlcea, iniţiator primar, Andrei Nicolae.
3. Proiect de hotarare nr.41/2.08.202lprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT COMUNA TOMŞANI În Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară “APA Vâlcea” În vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fârtăţeşti În cadrul Asociaţiei, precum şi la modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, cu modificarile şi completările ulterioare, initiator primar. Andrei Nicolae
4i Proiect de hotărâre nr.4212.08.2021 cu przvzre la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie, octombrie, noiembrie 2021, iniţiator primar, Andrei Nicolae
5. Proiect de hotărâre nr.44/6.08.2021privind modificarea HCL nr.36/23.07.2021 cu privire la schimbarea destinaţiei Unor imobile teren şi clădire şcoală+grădiniţă în suprafaţă de 166 mp şituate în punctul Şcoală + Grădiniţă din satul Foleştii de Jos, Comuna Tomşabi, judeţul Vâlcea, parte din baza materială a Şcolii Gimnaziale Tomşani„ iniţiator Primar : Andrei Nicolae
6i Proiect de hotărâre nr.45/9.082021 cu privire la actualizarea Planului de Pază al Comunei Tomşani, judeţul Vâlcea initiator primar : Andrei Nicolae
7. Proiect de hotărâre nr.46/12.08.2021, cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reparaţii „acoperiş Şcoala Gimnazială Tomşani,,, iniţiator primar Andrei Nicolae

8. Proiect de hotărâre nr.47/12.08.2021 cu privire la modificarea şi completarea programului anual de achiziţii publice pe anul 2021, iniţiator primar, Andrei Nicolae.
9, Proiect de hotărâre nr.48/12.08.2021 cu privire la rectificarea bugetului local , iniţiator primar, Andrei Nicolae.

Descarca

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut