0%

ANUNȚ ȘEDINȚĂ

In data de 15.10.2021 ,orele 16,00 , va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 29.09.2021.
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de indată din data de 8.10.2021.
3. Proiect de hotărâre nr.59/14.09.2021cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Tomșani și a Regulamentului Local de Urbanism a! Comunei Tomșani, județul Vâlcea, inițiator Primar, Andrei Nicolae.
4. Proiect de hotărâre nr.60/20.09.2021 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomșani și serviciilor subordonate Consiliului Local Tomșani, județul Vâlcea, inițiator Primar, Andrei Nicolae
5. Proiect de hotărâre nr.62/22.09.2021 cu privire la completarea H.C.L. nr.20/22.04.2021„ privind însușirea variantei finale de steag al Comunei Tomșani, județul Vâlcea, inițiator Primar, Andrei Nicolae.
6. Proiect de hotărâre nr.66/8.10.2021 cu privire la achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte de asistență juridică, inițiator primar, Andrei Nicolae.
7. Proiect de hotărâre nr.67/8.10.2021 cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2021, inițiator primar, Andrei Nicolae.
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

Descarca Anunt

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut