0%

A N U N T  S E D I N T Ă

 

In data de 15.12.2022 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Tomșani,  care se va tine la sediul Primariei Tomșani ,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei aordinare din data de 22.11.2022;
  2. Proiect de hotărâre nr.89/16.11.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de emitere a acordului de funcționare a aporatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție și altele pe teritoriul administrativ al comunei Tomșani, inițiator primar, Andrei Nicolae
  3. Proiect de hotărâre nr.90/23.11.2022 cu privire la prelungirea valabilității contractelor de închiriere a unor terenuri din domeniul public al Comunei Tomșani, aflate în perimetrul de exploatare petrolieră, Parc Folești,, Societății Mazarin Energy SRL, ,initiator primar Andrei Nicolae.
  4. Proiect de hotărâre nr.91/23.11.2022 cu privire la acordarea avizului consultativ al Consiliului Local Tomșani pentru Rețeaua unităților Scolare de invatamant preuniversitar de strat din Comuna Tomșani, pentru anul școlar 2022-2023, initiator primar , Andrei Nicolae
  5. Proiect de hotărâre nr.92/8.12.2022, privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Tomșani în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Valcea în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și incheierea Actelor Adiționale prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației cu modificările și completările ulterioare, initiator primar, Andrei Nicolae
  6. Proiect de hotărâre nr.93/8.12.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022, initiator primar, Andrei Nicolae.
  7. Proiect de hotărâre nr.94/8.12.2022 cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Tomșani, județul Vâlcea, pentru anul școlar 2022-2023, inițiatpr primar Andrei Nicolae
  8. Proiect de hotărâre nr.95/9.12.2022 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr.80/22.11.2022 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 795 mp proprietate private a comunei Tomșani, situt în satul Bălțăteni comuna Tomșani, punctul , La Chibzuitu.

                                                                        PRIMAR

ANDREI NICOLAE           

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut