0%

A N U N Ț     Ș E D IN Ț Ă
In data de 13.04.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 5.04.2022;

2. Proiect de hotărâre nr. 24/28.03.2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,, Teren sintetic la Școala Gimnazială Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, Județul Vâlcea inițiator Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.29/28.03.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomșani, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Inter comunitară ”APA Vâlcea”, în vederea exprimării votului cu privire la modificarea și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare” initiator primar, Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr.31/8.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții Alimentare cu gaze naturale în Comuna Tomșani, județul Vâlcea,, în cadrul Programului Național de Investiții„ Anghel Saligny,, inițiator primar, Andrei Nicolae.

5. Proiect de hotărâre nr. 32/8.04.2022 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomșani, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Inter comunitară ”APA Vâlcea pentru modificarea prețului pentru apă potabilă a tarifului la canalizare-epurare pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A., a altor prețuri și tarife pentru prestarea de servicii și modificarea și completarea, prin Act adițional, a anexelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare pe întreaga arie de operare , inițiator primar Andrei Nicolae,

6. Proiect de hotărâre nr.33/8.04.2022, cu privire la indexarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023
7. Proiect de hotărâre nr. 34/8.04.2022 cu privire la aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Tomșani la trimestrul I, anul 2022, initiator primar Andrei Nicolae.

PRIMAR
ANDREI NICOLAE

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut