0%

A N U N Ț Ș E D IN Ț Ă
In data de 31.08.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.07.2022;

2. Proiect de hotărâre nr.60/9.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință pe lunile august, septembrie, octombrie 2022, inițiator primar, Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.61/22.08.2022cu privire rectificarea bugetului local pe anul 2022, inițiator primar Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr.62/22.08.2022 cu privire la completarea programului anual de achiziții publice pe anul 2022, inițiator primar, Andrei Nicolae.

5. Proiect de hotărâre nr.63/23.08.2022 cu privire la aprobarea prelungirii prin act adițional cu 7 ani a duratei contractului de concesiune nr.4293/17.09.2007, încheiat între consiliul local Tomșani și CMI Dr. Ciobanu Daniela, inițiator primar Andrei Nicolae.

6. Proiect de hotărâre nr.64/22.08.2022 cu privire la aprobarea actului adițional nr.l la protocolul de colaborare nr.20220/92/7854/24.09.2021 , încheiat pentru pregătirea obiectivului de investiții: Elaborare studiu de fezabilitate si elaborare proiect tehnic pentru obiectivul varianta de ocolire Horezu, inițiator primar , Andrei Nicolae

7. Proiect de hotărâre nr.65/23.08.2022, cu privire la aprobarea indicatorilor pentru reparații curente pentru obiectivul „ Reparații drumuri de interes local comuna Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar, Andrei Nicolae.
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

anunt sedinta 31.08.2022

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut