0%

In conformitate cu prevederile art.133 alin.I lit a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, pentru ziua de 29.09.2022 , orele 15,00, se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al Comunei Tomşani..
Sedinta se va desfasura la sediul primariei dupa urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 14.09.2022;

2. Proiect de hotărâre nr. 68/16.09.2022, privind aprobarea contractului de comodat nr.4394/14.08.2020 încheiat între Comuna Tomșani și SC Ciucă Docvet SRL inițiator primar, Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.69/16.09.2022cu privire la aprobarea încetării contractului de comodat nr.5926/3.12.2019 încheiat între Comuna Tomșani și Asociația AS Unirea Tomșani, și darea în folosință gratuită a terenului și construcției aferente Asociației Club Sportiv Unirea Tomșani, in vederea desfășurării activităților sportive în cadrul competițiilor oficiale initiator primar Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr. 70/16.09.2020 cu privire la rectificarea bugetului local, pe anul 2022 initiator prim ar, Andrei Nicolae

5. Proiect de hotărâre nr.71/20.09.2022 cu privire la achiziționarea serviciilor de cadastru și topometrie in vederea inscrierii in cartea funciară a comunei Tomșani a unor immobile apartinand domeniului public si privat al Comunei Tomșani, initiator primar, Andrei Nicolae

6. Proiect de hotărâre nr.72/20.09.2022 cu privire la completarea programului annual de achiziții publice pentru anul 2022, initiator primar, Andrei Nicolae.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut