0%

In data de 28.06.2023 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Tomșani,  care se va tine la sediul Primariei Tomșani ,  cu următoarea ordine de zi :

 

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2023
  2. Proiect de hotărâre nr.23/30.05.2023 modificarea și completarea atestării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar Andrei Nicolae.
  3. Proiect de hotărâre nr.60/16.06.2023, modificarea și completarea programului anual de achiziții publice al comunei Tomșani, pentru anul 2023 inițitor primar Andrei Nicolae.
  4. Proiect de hotărâre nr.61/16.06.2023privind rectificarea bugetului local, inițiator primar Andrei Nicolae.
  5. Proiect de hotărâre nr.62/16.06.2023, privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Tomșani și ale autorităților publice locale din comuna Tomșani inițiator primar Andrei Nicolae.
  6. Proiect de hotărâre nr.63/16.06.2023 cu privire la modificarea anexelor  la HCL  48/2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal și a numerotării stradale pentru satele componente al Comunei Tomșani cu modificările și completările ulterioare, inițiator primar Andrei Nicolae.

                                                                        PRIMAR

ANDREI NICOLAE            

 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut