0%

A N U N Ț Ș E D IN Ț Ă
In data de 21.07.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1 .Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.06.2022;

2 .Proiect de hotărâre nr. 52/5.07.2022, cu privire la actualizarea Statutului Comunei Tomșani, județul Vâlcea inițiator primar, Andrei Nicolae

3 .Proiect de hotărâre nr.53/7.07.2022cu privire la modificarea și completarea art.l la H.C.L. nr.10/26.02.2021 privind aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea comunei Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar Andrei Nicolae.

4 .Proiect de hotărâre nr.54/8.07.2022 cu privire la modificarea HCL nr.38/16.05.2022 privind închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus , clădire ce aparține domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar, Andrei Nicolae.

5 .Proiect de hotărâre nr.55/11.07.2022 cu privire la rectificarea bugetului, inițiator primar Andrei Nicolae.

6 .Proiect de hotărâre nr.56/11.07.2022 cu privire la aprobarea indicatorilor minimali pentru obiectivul de investiții „ înființare stații de reincărcare pentru autovehicule electrice în comuna Tomșani, județul Vâlcea, în cadrul programului,, Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reincărcărare pentru vehicule electrice în localități., inițiator prim ar, Andrei Nicolae

7.Proiect de hotărâre nr.57/12.07.2022, privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetelor instituțiilor
publice subordonate consiliului local al Comunei Tomșani la trimestrul II anul 2022

8 .Proiect de hotărâre nr.58/12.07.2022 privind modificarea programului anual de achiziții publice al Comunei Tomșani, pentru anul 2022, inițiator primar Andrei Nicolae

9 .Proiect de hotărâre nr.59/12.07.2022 privind actualizarea devizului general la obiectivul Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Lot 2: execuție de lucrări pentru obiectivul: Modernizare și reabilitare drum de interes local „Strada Luncă,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea prin ajustarea prețului conform prevederilor art.3 din OUG nr.47/2022 , inițiator, primar Andrei Nicolae

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut