0%

ANUNȚ ȘEDINȚĂ

In data de 20.12.2021 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 26.11.2021;
  2. Proiect de hotărâre nr. 73/21.10.2021 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2022, inițiator primar Andrei Nicolae,
  3. Proiect de hotărâre nr.76/27.10.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Tomșani județul Vâlcea a unor imobile, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării acestora, inițiator primar, Andrei Nicolae
  4. Proiect de hotărâre nr. 86/8.12.2021 cu privire la rectificare buget
  5. Proiect de hotărâre nr.87/9.12.2021 cu privire la : prelungirea contractelor de închirieriere a unor terenuri din domeniul public al Comunei Tomșani aflate în perimetrul de exploatare petrolieră,, Parc Folești,, Societății Mazarin Energy SRL,inițiator primar Andrei
  6. Proiect de hotărâre nr. 89/10.12.2021 cu privire la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ,, Sistem de instalație încălzire cu termoșemineu pentru Dispensar medical uman Foleștii de Sus, comuna Tomșani, județul Vâlcea”initiator primar Andrei Nicolae
  7. Proiect de hotărâre nr.90/10.12.2021 cu privile la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ,, Sistem Supraveghere video și alarmare împotriva efracției -la școlile din Comuna Tomșani, județul Vâlcea, initiator primar Andrei Nicolae
  8. Proiect de hotărâre nr.91/10.12.2021 cu privire la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ,, Achiziționare și montaj centrală termică la Școala Gimnazială Tomșani, județul Vâlcea , inițiator primar Andrei
  9. Proiect de hotărâre nr.92/10.12.2021 cu privire la achiziționarea unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Tomșani și ale autorităților publice locale din comuna Tomșani PRIMAR

Descarca

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut