0%

JUDEȚUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL TOMȘANI
ANUNȚ SEDINTA
In data de 09.02.2022 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primariei Tomșani , cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al Sedintei extraordinare din data de 6.01.2022;
2. Proiect de hotărâre nr.4/11.01.2022 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2022 si estimiirile pentru anii 2023, 2024 , 2025 fi a listei de investitii ce urmează a fi finanțate din bugetul local pe anul 2022, initiator primar, Andrei Nicolae.
3. Proiect de hotărâre nr.5111.01.2022 privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiază consilierii locali ai Consiliului Local Tomsani, județul Vâlcea, initiator primar Andrei Nicolae,
4. Proiect de hotărâre nr.6/11.01.2022 privind aprobarea salariilor de bază si a coeficienților de ierarhizare aferente functiilor publice si contractuale din cadrul Familiei ocupaționale,, Administratie,, utilizate pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomsani, județul Vâlcea si pentru serviciile subordonate Consiliului local pentru anul 2022, inițiator primar, Andrei Nicolae
5. Proiect de hotărâre nr.7/11.01.2022 privind aprobarea programului anual de achiziții publice al comunei Tomsani pentru anul 2022, initiator primar Andrei Nicolae
6. Proiect de hotiirâre nr.8/11.01.2022 privind aprobarea numarului de asistenti personali incadrati cu contract de munca si indemnizații pentru persoane cu handicap grav, in cadrul Serviciului de Asistenta Socialii, pe anul 2022 initiator primar, Andrei Nicolae.
7. Proiect de hotiirâre nr.9/11.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni si lucriiri de interes local ce urmeazii a fi executate in anul 2022 de catre persoanele apte de muncii beneficiare de ajutor social, inițiator, Andrei Nicolae
8. Proiect de hotărâre nr.10/11.01.2022 cu privire la privind aprobarea organigramei si statului de funetii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tom$ani si serviciilor subordonate Consiliului local Tomșani, județul Vâlcea, inițiator primar Andrei Nicolae
9. Proiect de hotărâre nr.l 1/11.01.2022, cu privire la aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar ce se va încheia între primarul comunei Tomșani și directorul Școlii Gimnaziale Tomșani, precum și aprobarea Indicatorilor de performanță, anexă la Contractul de management administrativ-financiar,inițiator primar Andrei Nicolae.
10. Proiect de hotărâre nr. 12/13.01.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport școlar pentru elevii Școlii Gimnaziale Tomșani, “initiator primar Andrei Nicolae
77. Proiect de hotărâre nr.13/13.01.2022 cu privile la alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie aprilie 2022, initiator primar Andrei Nicolae
12. Proiect de hotărâre nr. 14/14.01.2022 cu privire la darea în administrare a unor bunuri mobile și imobile, proprietate publică și privată a UAT Comuna Tomșani către Școala Gimnazială Tomșani, inițiator primar Andrei Nicolae.
13. Proiect de hotărâre nr. 15/17.01.2022 cu privire la aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu UAT Horezu, Județul Vâlcea-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, inițiator primar, Andrei Nicolae.
14. Proiect de hotărâre nr. 16/20 01.2022 cu privire la aprobarea structurii rețelei unităților școlare de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Tomșani, pentru anul școlar 2022-2023, inițiator primar, Andrei Nicolae.
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

Descarca

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut