0%

A N U N Ț Ș E D IN Ț Ă
In data de 5.04.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 7.03.2022;

2. Proiect de hotărâre nr. 22/15.03.2022 cu privire la modificarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani și serviciilor subordonate consiliului local, inițiator Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.23/24.03.2022 privind aprobarea organizării manifestării cultural- artistice , Fagurele de Aur,, ediția a 50-a initiator primar Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr.25 privind aprobarea întocmirii documentației necesare realizării obiectivului de investiții „ Alimentare cu gaze naturale în Comuna Tomșani, județul Vâlcea, în cadrul Programului Anghel Saligny,, initiator primar, Andrei Nicolae

5. Proiect de hotărâre nr.26/28.03.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022,, inițiator primar, Andrei Nicolae.

6. Proiect de hotărâre nr.27/28.03.2022 privind modificarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2022, inițiator primar, Andrei Nicolae.

7. Proiect de hotărâre nr.28/28.03.2022 cu privire la aprobarea investiției și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, ,.înființare stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice în comuna Tomșani, județul Vâlcea,, inițiator primar

8. Prezentarea raportului de activitate al domnului consilier Găman Iulian Dumitru.

Anunt sedinta 5.04_Redacted

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut