0%
  • privind achizitionarea de lucrari pentru obiectivul : ,,CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT SINTETIC LA SCOALA GIMNAZTALA FOLESTII DE SUS, COMUNA TOMSANI, “JUDETUL VALCEA

cu respectarea Legii 98/2016, prin achizitie directa.

 

 

in temeiul Legii 98/2016:

(5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 270.120 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 900.400 lei.

 

(7) fn cazul achizifiei directe, autoritatea contractanta:

  1. are obliga[ia de a utiliza catalogul electronic pus la dispozifie de SEAP sau de a publica un anunt 1ntr-o secfiune dedicata a website-ului propriu sau al SEAP, insofit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrarilor care urmeaza a fi achizifionate, pentru achizifiile a caror valoare estimata este mai mare de 000 lei, fara TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 560.000 lei, fara TVA, pentru lucrari;
  2. are obligafia de a consulta minimum trei operatori economici pentru achizifiile a caror

valoare estimata este mai mare de 140.000 lei, fara TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 300.000 lei, fara TVA, pentru lucrari, dar mai mica sau egala cu valoarea menfionata la lit. a); daca in urma consultarii autoritatea contractanta prime§te doar o

oferta valabila din punctul de vedere al cerinfelor solicitate, achizifia poate fi realizata;

  1. are dreptul de a achizifiona pe baza unei singure oferte daca valoarea estimata a achizifiei este mai mica sau egala cu 140.000 lei, fara TVA, pentru produse §i servicii, respectiv 300.000 lei, fara TVA, pentru lucrari;
  2. are dreptul de a plati direct, pe baza angajamentului legal, fara acceptarea prealabila a unei

oferte, daca valoarea estimata a achizifiei este mai mica de 9.000 lei, fara TVA.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut