0%

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de
hotarare – : cu PRIVIRE LA ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE CADASTRU Șl TOPOMETRIE IN VEDEREA ÎNSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA A UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL COMUNEI TOMȘANI

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str.Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii in ședința publică.

anunt ph 71_Redacted

ph 71_Redacted

CU PRIVIRE LA ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE CADASTRU Șl TOPOMETRIE IN VEDEREA ÎNSCRIERII IN CARTEA FUNCIARĂ A COMUNEI TOMȘANI A UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL COMUNEI TOMȘANI

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut