0%

A N U N ȚJ
In temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – Cu privire la: aprobarea indicatorilor minimali pentru obiectivul,, Lucrări de reparații și întreținere drumuri de interes local-pietruire în comuna Tomșani

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 65

ph 65_Redacted

Proiect de hotărâre nr.65 Cu privire la: aprobarea indicatorilor pentru obiectivul de reparații curente,, Reparații drumuri de interes local-pietruire în comuna Tomșani

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut