0%

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotara re privi nd Privi nd: aproba rea actului adiționai nr. 1 ia protocolul de colaborare nr.20220/92/78514/24.09.2021, încheiat pentru pregătirea
obiectivului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate si elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul Varianta de ocolire Horezu’

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

anunt ph 64_Redacted

ph 65_Redacted

Proiect de hotărâre nr.65 Cu privire la: aprobarea indicatorilor pentru obiectivul de reparații curente,, Reparații drumuri de interes local-pietruire în comuna Tomșani

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut