0%

ANUNȚ
In temeiu l art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului te x tu l urm ătorului proiect de
hotarare privind- aprobarea indicatorilor m inim ali pentru obiectivul de investiții „în fiin ța re stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice în
comuna Tomșani, județul Vâlcea” in cadrul program ului „Reducerea em isiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea in fra structurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind p ro ie ctu l de act norm ativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, ju d e țu l Vâlcea str.
Principală nr.1 sau la adresa de e-m ail: tom sani@ vl.e-adm .ro, până in date organizării ședinței consiliului local.

ANUNT PH 56_Redacted

PH 56_Redacted

Proiect hotărâre nr. 56 Cu privire la: aprobarea indicatorilor minimali pentru obiectivul de investiții „înființare stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice în comuna Tomșani, județul Vâlcea” in cadrul programului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut