0%

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – cu privire la aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții,, Modernizare și reabilitare drumuri de interes local, strada Sălciei, Strada Modârceni, Strada Poștăriței, Strada Lungulești în Comuna Tomșani, Județul Vâlcea,, Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

ANUNT PH 44_Redacted

PH 44_Redacted

Proiect de hotărâre nr.44/03.05.2022

Cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii,, Modernizare si reabilitare drumuri de interes local, strada Sălciei, Strada Modârceni, Strada Poștâriței, Strada Lung ui ești în Comuna Tomsani, Județul Vâlcea,,

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut