0%

A N U N Ț
In tem eiul art. 7 a lin .(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in adm inistrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului te xtu l urm ătorului proiect de hotarare – Cu privire la la aprobarea Cererii de
finanțare, a Devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici in vederea participării la Programul National de Investiții Anghel Saligny cu proiectul:
“DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE,
SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM Șl DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL ÎN COMUNA
TOMSANI SI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (TOMSANI, BOGDANESTI,
CHICENI, FOLESTI DE JOS, MIRESTI, BALTATENI, FOLESTI DE SUS,
DUMBRAVESTI), JUDEȚUL VALCEA”
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act norm ativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, ju de țu l Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-m ail: tomsani@vl.e- adm .ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 39_Redacted

PH 39 REFACUT_Redacted

Proiect de hotărâre nr. 39/14.04.2022

cu privire la aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici in vederea participării la Programul National de Investiții Anghel Saligny

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut