0%

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul
următorului proiect de hotarare – cu privire la aprobarea Cererii de finanțare si a Devizului general estimativ in vederea participării la Programul National de Investiții Anghel Saligny cu proiectul:
„ DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE,
SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM Șl DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE Șl CONSUM FINAL ÎN COMUNELE POLOVRAGI, BE NG EȘTI,-CIOC ADIA,’ ALIMPEȘTI, ALUNU,
MATEEȘTI, SLĂTIOARA, VAIDEENI, MĂLDĂREȘTI, TOMȘANI, PIETRARI,
BUMBEȘTI-PIȚIC Șl LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (POLOVRAGI, RACOVITA, BELCEA, BENGEȘTI, BIRCH, CIOCADIA, ALIMPEȘTI, CIUPERCENII
DE OLTEȚ, CORSORU, NISTOREȘTI, SIRBEȘTI, ALUNU, BODEȘTI, COLTEȘTI,
IGOIU, ILACIU, ROȘIA, OCRACU, GRECI, MATEEȘTI, TURCEȘTI, COASTA
CERBULUI, GORUNEȘTI, MILOSTEA, MOGEȘTI, RUGETU Șl SLATIOARA, VAIDEENI, IZVORUL RECE, CORNET, MARIȚA, CERNA, MĂLDĂREȘTI,
MĂLDĂREȘTII DE JOS, TELECHEȘTI, ROȘOVENI, TOMȘANI, BOGDANEȘTI,
CHICENI, FOLEȘTII DE JOS, MIREȘTI, BĂLTĂȚENI, FOLEȘTII DESUS^
DUMBRĂVEȘTI, PIETRARI, PIETRARI DE SUS, BUMBESTI-PITIC, POIENARI,
CARLIGEI), JUDEȚUL GORJ si VÂLCEA”
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

Anunt ph 38_Redacted

PH 38 REFACUT_Redacted

Proiect de hotărâre nr. 38/14.04.2022

cu privire la aprobarea depunerii Cererii de finanțare si a Devizului general estimativ in

vederea participării la Programul National de Investiții Anghel Saligny cu proiectul: „„ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE:

POLOVRAGI, ALIMPESTI, BENGEȘTI-CIOCADIA, BUMBEȘTI-PIȚIC, JUDEȚ GORJ Șl ALUNU, MALDĂRĂȘTI, MATEEȘTI, PIETRARI, SLĂTIOARA, TOMȘANI, VAIDEENI JUDEȚ VÂLCEA”

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut