0%

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – cu privire la aprobarea participării la Programul National de Investiții “Anghel Saligny „_a comunei Tomșani, in calitate de PARTENER, cu proiectul:
„ DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE,
SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM Șl DE INTEGRAREA ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE Șl CONSUM FINAL ÎN COMUNELE POLOVRAGI, BENGESTI,-CIOCADIA,’ ALIMPEȘTI, ALUNU,
MATEEȘTI, SLĂTIOARA, VAIDEENI, MĂLDĂREȘTI, TOMȘANI, PIETRARI,
BUMBEȘTI-PIȚIC Șl LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (POLOVRAGI, RACOVITA, BELCEA, BENGEȘTI, BIRCH, CIOCADIA, ALIMPEȘTI, CIUPERCENII
DE OLTEȚ, CORSORU, NISTOREȘTI, SIRBEȘTI, ALUNU, BODEȘTI, COLTEȘTI,
IGOIU, ILACIU, ROȘIA, OCRACU, GRECI, MATEEȘTI, TURCEȘTI, COASTA
CERBULUI, GORUNEȘTI, MILOSTEA, MOGEȘTI, RUGETU Șl SLATIOARA, VAIDEENI, IZVORUL RECE, CORNET, MARIȚA, CERNA, MĂLDĂREȘTI,
MĂLDĂREȘTII DE JOS, TELECHEȘTI, ROȘOVENI, TOMȘANI, BOGDANEȘTI,
CHICENI, FOLEȘTII DE JOS, MIREȘTI, BĂLTĂȚENI, FOLEȘTII DE SUS,
DUMBRĂVEȘTI, PIETRARI, PIETRARI DE SUS, BUMBESTI-PITIC, POIENARI,
CARLIGEI), JUDEȚUL GORJ si VÂLCEA”
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

 

Anunt ph 37_Redacted

PH 37_Redacted

Proiect de hotărâre nr. 37/14.04.2022

cu privire la aprobarea participării la Programul National de Investiții “Anghel Saligny „

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut