0%

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului
proiect de hotarare – cu P R IV IR E LA A P R O B A R E A C E R E R II D E FIN A N Ț A R E
Șl A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU INVESTIȚIA „ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNA TOMSANI, JUDEȚUL VÂLCEA”
IN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomșani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

 

anunt ph 31_Redacted

PH 31_Redacted

Proiect de hotărâre nr.31/8.04.2022

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții Alimentare cu gaze naturale în Comuna Tomșani, județul Vâlcea,, în cadrul Programului Național de Investiții„ Anghel Saligny,,

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut