0%

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – : privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomșani, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, în vederea exprimării votului cu privire la modificarea și completarea, prin Act adițional,a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.172008, cu modificările și completările ulterioare
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii în ședință publică

anunt ph29_Redacted

PH 29_Redacted

Proiect de hotărâre nr.29/28.03.2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomșani, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Inter comunitară ”APA Vâlcea”, în vederea exprimării votului cu privire la modificarea și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare”

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut