0%

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare –
cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.28/1999 , privind însușirea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Tomșani, cu modificările și completările ulterioare
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.l sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, în termen de 30 zile lucrătoare de la afișare pe site-ul comuna-tomșani.ro.
PRIMAR
ANDREI NICOLAE

Anunt ph 17_Redacted

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut