0%

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.6535/23.10.2023

 

A N U N T

 

La data de 16.05.2023 s-a publicat în M.O. nr.419/2023 , Legea 123/2023 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Modificarea adusă de acestă lege este de interes pentru cei care nu au predat teren la CAP și nici nu li s-a preluat teren , permitându-le fie direct , fie prin moștenitori să solicite emiterea unui titlu de proprietate , in termen de 6 luni ( termen de decădere), sub condiția de a figura în registrul agricol, să aibă acele terenuri pe rolul fiscal, să nu se fi deschis carte funciară aferentă imobilului în baza Legii nr.7/1996 și terenul să nu fi făcut obiectul unei cereri de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate sau a unui titlu de proprietate deja emis.

Termenul limită de depunere a cererilor este 18 noiembrie 2023.

Se va avea in vedere modelul de cerere aprobat  prin Hotărârea Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate private a terenurilor nr.117/2023 și actele doveditoare conform anexelor atasate.

SECRETAR GENERAL UAT TOMȘANI

VSILE CRISTINA

 

 

 

ANUNT SI CERERE LEGEA 123

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut