0%

ANUNT DE PUBLICITATE

AUTORITATE CONTRACTANTA: -COMUNA TOMSANI, CUI 2541550
ADRESA: Strada Principala, Nr. 1, LOCALITATEA Tomsani, COD POSTAL 247705,
TELEFON 0250863550, E-MAIL: tomsani@vl.e-adm.ro, FAX +40 0250863584,
DENUMIRE CONTRACT: Sistem de supraveghere video si alarmare impotriva efractiei la scolile din comuna Tomsani, judetul Valcea”
TIP ANUNT: Achizitii directe
TIP CONTRACT: Proiectare si executie Lucrari
Cod (CPV): 35120000-1 Sisteme si dispozitive de supraveghere side securitate (Rev.2) Valoarea estimata a achizitiei: 38.382,35 lei fara TVA

DESCRIERE CONTRACT:
Se vor efectua urmatoarele principale lucrari:

Proiectarea si executie lucrari de instalare sistem de supraveghere la Scoala Gimnaziala Tomsani, sat Tomsani si Scoala Gimnaziala Tomsani , sat Folestii de Sus,
comuna Tomsani, judetul Valcea
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT: Contractul de lucrari se va incheia pentru o perioada de 4 luni.
Perioada de garantie a lucrarilor va fi de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie al lucrarilor
CONDITII DE PARTICIPARE:Ofertantii vor depune oferta, in termen de maxim 5 zile de la publicare la sediul primariei Comunei Tomsani.
CRITERII DE ATRIBUIRE: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a alege oferta care contine pretul eel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor din caietul de sarcini.
INFORMATII SUPLIMENTARE: Documentatia de atribuire se gaseste la sediul Primariei Comunei Tomsani.
Finalizarea achizitiei se ve efectua prin intermediul SEAP, ofertantul declarat castigator avand obligatia de a publica in catalogul electronic de produse/ servicii/ lucrari, din cadrul sectiunii ,,Cumparari directe”, un anunt continand oferta sa de pret, dupa care va comunica autoritatii contractante detaliile privind publicarea anuntului.

Descarca anunt

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut