0%

1. Date privind autoritatea contractanta:
Denumire: UAT Comuna Tomsani
Adresa postala: Principala, nr. I, Judet Valcea, Localitate Tomsani, cod postal 247705
Telefon/Fax : 0250863550/0250863584
Adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro
Cod de identificare fiscal: 2541550
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
2. Obiectul achizitiei:
Obiectul principal al contractului consta in servicii de catering pentru evenimentul “Fagurele de Aur”.
Valoarea estimate a investitiei este de 22.500 lei.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: se gasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul Primariei Comunei Tomsani sau prin intermediul postei electronice.
3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul beneficiarului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul contabilitate al Primariei Comunei Tomsani, sat Tomsani, str. Principala, nr. l, Comuna Tomsani, Judetul Valcea.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019: – gratuit.
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 24.05.2023, ora 14:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofe,tele: Primaria Comunei Tomsnai, sat Tomsani, str. Principal, nr.1, Comuna Tomsani, Judetul Valcea.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.
5. Data si locul Ia care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:
25.05.2023, ora 12:00, la sediul Primariei Comunei Tomsani.
6. Persoana de contact: Darnescu Roxana – consilier achintll publice Primaria Tomsani, Judctul Valcea

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut