Anunt PH. 82

NR.6411/21.10.2022

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Horezu prin Consiliul local al orașului Horezu și UAT Tomșani, în vederea gestionării câinilor fără stăpân.

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

anunt ph 82_Redacted

P.H. 82 CU PRIVIRE LA PROTOCOL CÂINI FĂRĂ STAPÂN

cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Horezu prin Consiliul local al orașului Horezu și UAT Tomșani, în vederea gestionării câinilor fără stăpân

 

Anunt PH 79

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.6342/18.10.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare –  :  privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Tomșani la trimestrul III, 2022

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro ,până la data dezbaterii în ședință publică

 

 

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

Anunt ph 74 - inventariere masa impozabila

PH 79 EXECUTIE TRIM II

privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Tomșani la trimestrul III, anul 2022

Anunt PH 74

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.5971/5.10.2022

 

A N U N Ț

 

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2023

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

 

Anunt ph 74 - inventariere masa impozabila

ph 74

PRIVITOR LA: aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2023

 

Anunt PH 78

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.6165/11.10.2022

A N U N Ț

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare privind   completarea programului anual de achizitii publice pe anul 2022

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

anunt ph 78

PH 78 modificare program ACHIZITII PUBLICE 2022

Privitor la :  completarea programului anual de achiziții publice al comunei Tomșani, pentru anul 2022

 

Anunt PH 77

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TOMȘANI

NR.6161/11.10.2022

 

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare – Cu privire la: rectificarea bugetului local

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

PRIMAR

ANDREI NICOLAE

anunt ph 77

PH 77_Redacted

Cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

Anunt sedinta 12.10.2022

A N U N T  S E D I N T Ă

In data de  12.10.2022 ,orele 15,00 , va avea loc sedinta extraordinară a Consiliului Local Tomșani,  care se va tine la sediul Primariei Tomșani ,  cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din data de 29.09.2022;
  2. Proiect de hotărâre nr.73/5.10.2022 cu privire la ,, actualizarea devizului general și incheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și  Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Luncă,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlceainițiator Andrei Nicolae.
  3. Proiect de hotărâre nr.75/6.10.2022 cu privire la aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”, cu proiectul: Reabilitare moderată a clădirilor publice C1(clădire școlală nouă parter și etaj) din punctul Școală Foleștii de Sus, nr.cadastral 35231, UAT Comuna Tomșani, județul Vâlcea,, initiator primar Andrei Nicolae.
  4. Proiect de hotărâre nr.76/6.10.2022 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Achiziționare și montare centrală termică pentru Școala Gimnazială Foleștii de Sus, județul Vâlcea,, , inițiator primar Andrei Nicolae.

 

PRIMAR

   ANDREI NICOLAE

anunt sedinta 12.10.2022_Redacted

Anunt PH.76

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare –

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Achiziționare și montare centrală termică pentru Școala Gimnazială Foleștii de Sus, județul Vâlcea,,

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

        PRIMAR

        ANDREI NICOLAE

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

ph 76 publicat_Redacted

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Achiziționare și montare centrală termică pentru Școala Gimnazială Foleștii de Sus, județul Vâlcea,,

ph 76 publicat_Redacted

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Achiziționare și montare centrală termică pentru Școala Gimnazială Foleștii de Sus, județul Vâlcea,,

Anunt PH.75

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare –

aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

        PRIMAR

        ANDREI NICOLAE

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

Ph 75_Redacted

aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”

Ph 75_Redacted

aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”

Anunt PH. 73

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de hotarare –

PRIVITOR LA :  actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea  obiectivului ,,  Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și  Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

       Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in sedinta publica .

 

 

        PRIMAR

        ANDREI NICOLAE

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

ph 73 publicat_Redacted

Proiect de hotărâre nr.73 PRIVITOR LA : actualizarea devizului general și încheierea actului adițional pentru restul rămas de executat până la finalizarea obiectivului ,, Modernizare și reabilitare drum de interes local,, Strada Bodescu,, sat Foleștii de Jos, Comuna Tomșani, județul Vâlcea și Modernizare și reabilitare drum de interes local ,,Strada Lunca,, sat Foleștii de Sus, Comuna Tomșani, județul Vâlcea ,,

Anunt PH.72

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare privind completarea programului anual de achiziții publice pe anul 2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

anunt ph 72_Redacted

ph 72_Redacted

Privitor la : completarea programului anual de achiziții publice al comunei Tomșani, pentru anul 2022

Anunt PH. 71

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de
hotarare – : cu PRIVIRE LA ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE CADASTRU Șl TOPOMETRIE IN VEDEREA ÎNSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA A UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL COMUNEI TOMȘANI

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str.Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro,până la data dezbaterii in ședința publică.

anunt ph 71_Redacted

ph 71_Redacted

CU PRIVIRE LA ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE CADASTRU Șl TOPOMETRIE IN VEDEREA ÎNSCRIERII IN CARTEA FUNCIARĂ A COMUNEI TOMȘANI A UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL COMUNEI TOMȘANI

Anunt PH.70

In temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – Cu privire la: rectificarea bugetului local Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 70_Redacted

ph 70_Redacted

 Cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

Anunt PH. 69

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – Cu privire la: aprobarea incetării contractului de comodat sub nr. 5926/3.12.2019 încheiat între Comuna Tomșani si Asociația A S Unirea Tomșani și darea în folosință gratuită a terenului și constucției aferente Asociației Club Sportiv Unirea Tomșani în vederea desfășurării activităților sportive în cadrul competițiilor oficiale

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 69_Redacted

Anunt PH. 68

A N U N Ț
In temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – Cu privire la: rectificarea bugetului local Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 68_Redacted

ph 68_Redacted

Cu privire la: aprobarea rezilierii contractului de comodat nr.4394/14.08.2020 încheiat între Comuna Tomșani și SC Ciucă Docvet SRL

 

Anunt sedinta 29.09.2022

In conformitate cu prevederile art.133 alin.I lit a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, pentru ziua de 29.09.2022 , orele 15,00, se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al Comunei Tomşani..
Sedinta se va desfasura la sediul primariei dupa urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 14.09.2022;

2. Proiect de hotărâre nr. 68/16.09.2022, privind aprobarea contractului de comodat nr.4394/14.08.2020 încheiat între Comuna Tomșani și SC Ciucă Docvet SRL inițiator primar, Andrei Nicolae

3. Proiect de hotărâre nr.69/16.09.2022cu privire la aprobarea încetării contractului de comodat nr.5926/3.12.2019 încheiat între Comuna Tomșani și Asociația AS Unirea Tomșani, și darea în folosință gratuită a terenului și construcției aferente Asociației Club Sportiv Unirea Tomșani, in vederea desfășurării activităților sportive în cadrul competițiilor oficiale initiator primar Andrei Nicolae.

4. Proiect de hotărâre nr. 70/16.09.2020 cu privire la rectificarea bugetului local, pe anul 2022 initiator prim ar, Andrei Nicolae

5. Proiect de hotărâre nr.71/20.09.2022 cu privire la achiziționarea serviciilor de cadastru și topometrie in vederea inscrierii in cartea funciară a comunei Tomșani a unor immobile apartinand domeniului public si privat al Comunei Tomșani, initiator primar, Andrei Nicolae

6. Proiect de hotărâre nr.72/20.09.2022 cu privire la completarea programului annual de achiziții publice pentru anul 2022, initiator primar, Andrei Nicolae.

Anunt sedinta – 14.09.2022

A N U N Ț     Ș E D IN Ț Ă

In data de 14.09.2022 ,orele 15,00 , va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Tomșani, care se va tine la sediul Primăriei Tomșani , cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2022;
2. Proiect de hotărâre nr.66/05.09.2022 stabilirea impozitului/taxei pe teren, inițiator primar, Andrei Nicolae

ph 66_Redacted

Cu privire la: stabilirea impozitului/taxei pe clădiri pentru anul 2023


3. Proiect de hotărâre nr.67/8.09.2022cu privire rectificarea bugetului local pe anul 2022, initiator primar Andrei Nicolae.

PH 67_Redacted

Cu privire la: rectificarea bugetului local

Anunt PH. 66

A N U N Ț

In temeiul art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – stabilirea impozitului/taxei pe clădiri pentru anul 2023
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primaria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e-adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 66_Redacted

ph 66_Redacted

Cu privire la: stabilirea impozitului/taxei pe clădiri pentru anul 2023

Anunt PH. 65

A N U N ȚJ
In temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotarare – Cu privire la: aprobarea indicatorilor minimali pentru obiectivul,, Lucrări de reparații și întreținere drumuri de interes local-pietruire în comuna Tomșani

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, pana la data dezbaterii in ședința publica .

anunt ph 65

ph 65_Redacted

Proiect de hotărâre nr.65 Cu privire la: aprobarea indicatorilor pentru obiectivul de reparații curente,, Reparații drumuri de interes local-pietruire în comuna Tomșani

Anunt PH. 64

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de hotara re privi nd Privi nd: aproba rea actului adiționai nr. 1 ia protocolul de colaborare nr.20220/92/78514/24.09.2021, încheiat pentru pregătirea
obiectivului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate si elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul Varianta de ocolire Horezu’

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

anunt ph 64_Redacted

ph 65_Redacted

Proiect de hotărâre nr.65 Cu privire la: aprobarea indicatorilor pentru obiectivul de reparații curente,, Reparații drumuri de interes local-pietruire în comuna Tomșani

Anunt PH. 63

A N U N Ț
In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, Primăria Comunei Tomșani aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de
hotarare privind privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, cu 7 ani, a duratei contractului de concesiune nr.4293/17.09.2007 , încheiat între Consiliul Local al Comunei Tomșani și CMI Dr. Ciobanu Daniela

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Primăria Comunei Tomșani, sat Tomșani, județul Vâlcea str. Principală nr.1 sau la adresa de e-mail: tomsani@vl.e- adm.ro, până la data dezbaterii în ședință publică

anunt ph 63_Redacted

ph 63_Redacted

Proiect de hotărâre nr.63 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, cu 7 ani, a duratei contractului de concesiune nr.4293/17.09.2007

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.Acceptând acceptați utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu politica noastră de cookie.

Sari la conținut